Πόσο ψηλά πρέπει να υψώσουμε τον πήχη;

Πόσο ψηλά πρέπει να υψώσουμε τον πήχη του διαβάσματος εξωσχολικών βιβλίων;

Ποιες μπορεί να είναι οι απαιτήσεις μας στο θέμα του διαβάσματος εξωσχολικών βιβλίων;  Ποια βιβλία θεωρούνται κατάλληλα για τα παιδιά μας; Αυτό εξαρτάται φυσικά από την ηλικία τους. Έτσι, για παιδιά μικρότερα του 1 έτους προτείνονται βιβλία αφής, ξύλινα βιβλία …καθώς και βιβλία μπάνιου. Τα πρώτα αυτά βιβλία καλλιεργούν μία θετική σχέση των παιδιών με το διάβασμα.

Για παιδιά 1 έτους ενδείκνυνται βιβλία με χοντρές σελίδες και περιορισμένα ερεθίσματα στην κάθε σελίδα.

Για παιδιά 2 ετών κατάλληλα θεωρούνται τα βιβλία με σύντομες ιστορίες και απλές πλοκές.

Για παιδιά 3–4 ετών προτείνονται βιβλία που έχουν σχέση με τις προτιμήσεις του κάθε παιδιού ενώ για παιδιά 5-6 ετών βιβλία με πιο πολύπλοκες έννοιες και συναισθήματα και βιβλία που εξάπτουν τη φαντασία τους.

Για παιδιά 7-8 ετών προτείνονται βιβλία με πλοκή πιο σύνθετη και έμφαση σε αξίες, συναισθήματα, ιδανικά και αρχές.

Τέλος, για παιδιά 9-10 ετών, όπου αυτά είναι σε θέση να διαβάσουν σχεδόν κάθε κείμενο, κατάλληλη θεωρείται η θεματολογία που αφορά στην κατανόηση του κόσμου αλλά και του ίδιου τους του εαυτού!

Πηγή: Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου

Related posts

Leave a Reply