Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επεξηγεί πως το Πρότυπο Κέντρο Λόγου και Μάθησης «Λεξιμάθεια» το οποίο λειτουργεί υπό την εταιρική επωνυμία «ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΩΝΗ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΛΕΞΙΜΑΘΕΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει επί της οδού Χελμού 17, Άγιος Στέφανος Αττικής, Τ.Κ. 14565 (στο εξής «το Κέντρο») συλλέγει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας και/ή το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στον δικτυακό τόπο www.leximathia.gr (ο «Ιστότοπος»), καθώς και όταν συναλλάσσεστε με το Κέντρο μας.

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με το νόμο.

ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Κέντρο μας ενδέχεται κατά την διεξαγωγή των εργασιών μας και την παροχή των υπηρεσιών μας να συλλέξει και/ή επεξεργαστεί προσωπικά σας δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, για να επικοινωνήσετε μαζί μας, ή για να μπορούμε να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία.

Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνετε μέσω του Ιστότοπού μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, για να επικοινωνούμε μαζί σας, για να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και γενικότερα για να διασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου και του Κέντρου μας, και γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η παροχή από εσάς ορισμένων προσωπικών στο Κέντρο μας, μπορεί να είναι απολύτως απαραίτητη για να επιτευχθούν οι συναλλαγές μεταξύ μας, ενώ κάποιες φορές προαιρετική.

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Τα δεδομένα αυτά που ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παρέχετε, συμπεριλαμβάνουν:

 • Βασικές προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν (π.χ. ονοματεπώνυμο, κλπ)
 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση, e-mail, αριθμό τηλεφώνου
 • Στοιχεία από τις συναλλαγές σας με εμάς, όπως συνομιλίες, παράπονα, σχόλια, στοιχεία αναφορικά με παραγγελίες και αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, κλπ
 • Στοιχεία πληρωμών
 • Τεχνικά δεδομένα, στατιστικά δεδομένα, στοιχεία επισκεψιμότητας του Ιστότοπού μας και άλλα συναφή δεδομένα από την χρήση του Ιστότοπού μας και πληροφορίες που συλλέγονται από την χρήση cookies
 • Στοιχεία από τυχόν έγγραφα που παρέχετε για να αποδείξετε την ταυτότητα ή την ηλικία σας (πχ αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας).

Οι παραπάνω πληροφορίες ενδεχομένως αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1), όπου ορίζεται ότι «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ:

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων στηρίζεται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ), καθώς και τυχόν άλλης ειδικότερης ελληνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας και  είναι απαραίτητη για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, για να επικοινωνούμε μαζί σας και γενικότερα για να διασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου και του Κέντρου μας, καθώς  επίσης όταν έχουμε την συγκατάθεσή σας (όπου αυτό χρειάζεται) ή για σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας (να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, να διεξάγουμε, διαχειριζόμαστε και τροποποιούμε τις εργασίες μας και εν γένει να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας).

Η συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι αναγκαία για:

 • Να εξακριβώσουμε την ταυτότητα σας, να παρέχουμε τις μας υπηρεσίες και/ή πληροφορίες στους πελάτες μας και γενικά να διεξάγουμε τις εργασίες μας
 • Να διαχειριζόμαστε την επικοινωνία και συναλλαγές μας μαζί σας, τα αιτήματά σας, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης των αρχείων μας και της τιμολόγησής μας
 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμβατική μας σχέση σε περίπτωση αγοραπωλησίας προϊόντων μέσω του Ιστότοπού μας και των υποχρεώσεών μας βάσει νομοθεσίας
 • Για να διευκολύνουμε την χρήση της ιστοσελίδας μας και να φροντίζουμε να είναι εύχρηστη, με επίκαιρο περιεχόμενο και να μας δίνει τη δυνατότητα να απαντάμε σε ερωτήσεις χρηστών της
 • Για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών μας , των προϊόντων μας και προβολής του Κέντρου μας
 • Για να διεκδικούμε την αμοιβή μας και να ασκούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας
 • Για την οργάνωση και διαχείριση των εργασιών μας

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη την νομοθεσία, τον χρόνο παραγραφής ενδεχόμενων αξιώσεων, καθώς και τους επαγγελματικούς και εμπορικούς σκοπούς και τις ανάγκες του Κέντρου μας.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσής σας ή εφόσον είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας ή την εκτέλεση σύμβασης, με την εξαίρεση διαβίβασης σε πρόσωπα που μας παρέχουν υπηρεσίες (π.χ. μεταφορείς, υπηρεσίες τεχνολογίας (IT), τράπεζες, κλπ), ή σε περίπτωση που αυτό απαιτείται από το νόμο ή για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.

Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους εγκατεστημένους εκτός της ΕΕ/ ΕΟΧ.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν για σκοπούς συμμόρφωσής μας με το νόμο, ή επαγγελματικούς κανονισμούς ή δικαστική απόφαση, για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, ή για να προστατέψουμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του Κέντρου μας, των συνεργατών μας, των πελατών μας των χρηστών του Ιστότοπου μας ή σε περίπτωση μεταβίβασης εν όλω ή μέρους των εργασιών μας.

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στην Ελλάδα.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Το Κέντρο μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή. Για τον λόγο αυτό, το Κέντρο μας επιτρέπει σε συγκεκριμένα πρόσωπα μόνο να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Παρόλα αυτά, η μετάδοση πληροφοριών και δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν είναι ποτέ πλήρως εξασφαλισμένη.

Η παρούσα πολιτική προστασίας αφορά όμως μόνο αυτόν τον Ιστότοπο. Αν και ο Ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και για άλλες ιστοσελίδες, το Κέντρο μας σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε  ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου των εν λόγω άλλων ιστοσελίδων και των διαχειριστών τους.  Σε περίπτωση που συνδεθείτε ή επισκεφτείτε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, παρακαλώ διαβάστε τις πολιτικές προστασίας δεδομένων και απορρήτου της ιστοσελίδας αυτής.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τηρουμένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται σε αυτόν:

 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που σας αφορούν.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή. Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίστηκε σε συγκατάθεσή σας, η άρση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργήθηκε βάσει της προηγούμενης συγκατάθεσής σας.
 • Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Το Κέντρο μας μπορεί να αρνηθεί την διαγραφή αυτή σε περίπτωση που απαραίτητο να τα διατηρήσουμε για συγκεκριμένο νόμιμο λόγο.
 • Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε.

Έχετε επίσης δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

COOKIES

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα  αποθηκεύει στον υπολογιστή, tablet, κινητό  ή άλλες συσκευές ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες (π.χ. προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) του τύπου λογισμικού πλοήγησης και της διεύθυνσης IP σας.  Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική για τα Cookies εδώ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ

Το Κέντρο μας μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων, όποτε το κρίνει απαραίτητο.

Παρακαλείσθε να επισκέπτεστε και διαβάζεται την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων μας συχνά και κυρίως προτού μας παρέχετε επιπλέον πληροφορίες και δεδομένα μέσω του Ιστότοπού μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία «ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΩΝΗ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΛΕΞΙΜΑΘΕΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει επί της οδού Χελμού 14, Άγιος Στέφανος Αττικής, Τ.Κ. 14565.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, εγγράφως, με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@leximathia.gr