Γιατί να επιλέξω ομαδικό πρόγραμμα;

Η ζωή ενός παιδιού ξεκινά μέσα σε μία ομάδα, αυτή της οικογένειας. Καθώς μεγαλώνει συνεχίζει ν’ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα πολλών ομάδων. Οι ομάδες της οικογένειας, του σχολείου, της γειτονιάς συνθέτουν αυτό που ονομάζεται περιβάλλον. Παιδί και περιβάλλον αλληλεπιδρούν και το δεύτερο συντελεί στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας του πρώτου.

Μέσα από τις ομάδες το παιδί:

 • Mαθαίνει τον εαυτό του και τους άλλους.
 • Δίνει και παίρνει.
 • Επικοινωνεί.
 • Αντιλαμβάνεται κανόνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα.
 • Μαθαίνει να δίνει μορφή και υπόσταση στις σκέψεις του, στα συναισθήματά του, στους προβληματισμούς του.
 • Αξιολογεί τη συμπεριφορά του βάσει των αντιδράσεων των υπολοίπων.
 • Μαθαίνει να αφουγκράζεται τις ανάγκες των άλλων, να επαναπροσδιορίζει τη συμπεριφορά του, να δοκιμάζει άλλες λύσεις.
 • Αποκτάει ισχυρό εσωτερικό κίνητρο μάθησης μέσω της άμιλλας.

Η ομάδα λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα μόνο όταν υπάρχει ένας ενήλικας
που να μπορεί να συντονίζει τα παιδιά και να τα κατευθύνει.


Ποια πεδία καλύπτουν οι ομάδες :

Η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι υπάρχουν ευεργετικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς,  γι’ αυτό πραγματοποιούμε….

 • ομαδικά προγράμματα δυσαριθμησίας
 • ομαδικά προγράμματα βελτίωσης αναγνωστικής δεξιότητας
 • ομαδικά προγράμματα παραγωγής γραπτού λόγου.
 • ομαδικά προγράμματα γραφοκινητικών δεξιοτήτων
 • ομαδικά προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων και ελέγχου συμπεριφοράς.

Συνοχή της ομάδας

Κλειδί της επιτυχίας είναι η διαμόρφωση των ομάδων με τρόπο που να εξασφαλίζεται η αλληλεπίδραση και η συνεργασία.

Η επιλογή των παιδιών γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως:

 • το γνωστικό τους προφίλ
 • τις ανάγκες τους
 • το βαθμό συναισθηματικής τους ωριμότητας
 • τους ρυθμούς ανάπτυξης του κάθε παιδιού

Και κάτι ακόμα: η μικρή διαφορά στην ηλικία των παιδιών δεν αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή τους στην ίδια ομάδα.