Καινοτόμο μοντέλο μάθησης

 • Συγκεκριμένα στάδια
 • Aυστηρή δομή
 • Eυελιξία μεθόδων
 • Eναλλαγή δραστηριοτήτων
 • Eξειδικευμένα προγραμματα Η/Υ
 • Πλούσιο οπτικο-ακουστικό υλικό
 • Ενεργητική συμμετοχή μαθητή
 • Εξατομικευμένοι μαθησιακοί στόχοι
 • Πολυαισθητηριακή μεθοδολογία

Όλοι οι μαθητές δε λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο! Κάθε μαθητής έχει δυνατότητες, αδυναμίες, αλλά και προτιμήσεις στο πως μαθαίνει καλύτερα. Πριν από την εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης, είναι σημαντικό ο θεραπευτής ν’ αξιολογήσει τον μαθητή για ν’ ανακαλύψει το προσωπικό «μαθησιακό προφίλ» του, καθώς επίσης και την «εκπαιδευτική του προσωπικότητα». Είναι τύπος «οπτικός», «ακουστικός» ή «κιναισθητικός»; Ποια αισθητηριακά κανάλια πρέπει να συνδυαστούν για να πετύχουμε το καλύτερο «μαθησιακό» αποτέλεσμα;

Πιστεύεται ότι αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος εκμάθησης για την πλειοψηφία των μαθητών. Ο οπτικός τύπος θυμάται αυτό που βλέπει. Πιο συγκεκριμένα :

 • Του αρέσει ο τακτοποιημένος και καθαρός χώρος εργασίας.
 • Του αρέσει η καλή εμφάνιση της εργασίας του.
 • Του αρέσει να ξέρει το πρόγραμμά του.
 • Του αρέσει η λεπτομέρεια.
 • Του αρέσει η καλή του εμφάνιση.
 • Του αρέσουν οι μεταφορές και οι παρομοιώσεις.
 • Του αρέσουν τα σχεδιαγράμματα.
 • Του αρέσει η εικόνα «του όλου».
 • Του αρέσει να ζωγραφίζει, να σχεδιάζει και να σκιτσάρει.
 • Προτιμά τις εικόνες από τις λέξεις.
 • Ονειροπολεί συχνά.

Ο ακουστικός τύπος θυμάται αυτό που ακούει. Παρατηρείται στη μειοψηφία των μαθητών.Πιο συγκεκριμένα:

 • Μιλά στον εαυτό του.
 • Του αρέσει να μιλά, να τραγουδά.
 • Του αρέσουν τα αστεία.
 • Προτιμά τις προφορικές οδηγίες.
 • Προτιμάει το ήσυχο περιβάλλον.
 • Είναι καλός στο να ακούει.
 • Του αρέσουν οι διαλέξεις.
 • Του αρέσουν οι ομοιοκαταληξίες και τα ποιήματα.
 • Απομνημονεύει εύκολα αυτά που ακούει.
 • Είναι καλός ομιλητής.

Ο κιναισθητικός τύπος θυμάται κάτι όταν χρησιμοποιεί τα χέρια του ή όλο του το σώμα. Πιο συγκεκριμένα:

 • Του αρέσει η φυσική δραστηριότητα και τα κινητικά παιχνίδια.
 • Κινείται αρκετά.
 • Πειραματίζεται ή φτιάχνει πράγματα με τα χέρια.
 • Απομνημονεύει πιο εύκολα χρησιμοποιώντας τα χέρια του.
 • Του αρέσουν οι κανόνες.
 • Χρησιμοποιεί χειρονομίες.
 • Του αρέσει η στενή επαφή με τους ανθρώπους.
 • Πρέπει να επισκεφθεί ένα μέρος για να το θυμάται.