Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι το σκαλοπάτι για την Τριτοβάθμια και η περίοδος κατά την οποία ο έφηβος καλείται να αναπτύξει και να συντονίσει τις δεξιότητες αυτές, που χρειάζονται για την ολοκλήρωση των σπουδών του και για την οργάνωση της ζωής του. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Γυμνασίου είναι ιδιαίτερα απαιτητικό.


Τόσο η εκμάθηση των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Χημείας, όσο και ο όγκος των θεωρητικών μαθημάτων δυσκολεύουν την πλειοψηφία των μαθητών, πόσο μάλλον τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ακόμα κι αν έχουν ολοκληρώσει στο Δημοτικό ένα πετυχημένο πρόγραμμα αποκατάστασης, συχνά στο Γυμνάσιο συνεχίζουν να υπολείπονται των συμμαθητών τους στην ανάγνωση, στο γραπτό λόγο, στην ορθογραφημένη γραφή, στα μαθηματικά, στην απομνημόνευση και στην οργάνωση της μελέτης τους. Ως εκ τούτου, η παιδαγωγική παρέμβαση στο Γυμνάσιο θεωρείται αναγκαία και αφορά τόσο στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, όσο και στην παροχή βοήθειας στην ύλη του αναλυτικού προγράμματος.

«Όταν ένας έφηβος είναι σε θέση να γνωρίζει πώς μπορεί να μάθει καλύτερα στο σχολείο, τότε μπορεί να αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα για τον εαυτό του, να χτίσει μια θετική σχέση με τη μάθηση και να θέσει στόχους για τη μαθησιακή του πορεία, αλλά και τη ζωή του».

Εμείς, στη λεξιμάθεια, με μια ομάδα ειδικών παιδαγωγών και φιλολόγων, ειδικευμένων στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση


…σχεδιάζουμε εξατομικευμένα προγράμματα, ανάλογα με το προφίλ και τις ανάγκες κάθε μαθητή.

…χρησιμοποιούμε ποικίλες μεθόδους και εργαλεία, που αποδεδειγμένα βοηθούν τους εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες:
 • με πολυαισθητηριακές μεθόδους μάθησης

 • με διαφοροποιημένο υλικό (φύλλα εργασίας, σχεδιαγράμματα, εκπαιδευτικά παιχνίδια) σχεδιασμένα για κάθε μαθητή

 • με χρήση Η/Υ και νέων τεχνολογιών

 • με ατομικά προγράμματα, αλλά και με μικρές ομάδες 2-3 ατόμων, προσεκτικά σχεδιασμένες, ώστε να ενισχύουν τα κίνητρα για μάθηση και τις δεξιότητες όλων των μαθητών.


…υποστηρίζουμε τους μαθητές σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα:
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (από πρωτότυπο και από μετάφραση)

 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

 • Ιστορία και άλλα θεωρητικά μαθήματα

 • Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία


…στοχεύουμε στην παροχή βοήθειας στο μεταγνωστικό επίπεδο λειτουργίας της σκέψης. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση τριών γνωστικών μηχανισμών: 
 • της ανακάλυψης: ο έφηβος «ανακαλύπτει» τι χρειάζεται να μάθει, με ποιον τρόπο, καθώς επίσης και πώς να χρησιμοποιεί τις στρατηγικές μάθησης, που ταιριάζουν στο δικό του μαθησιακό προφίλ

 • της μεταβίβασης: ο έφηβος μεταφέρει την κατακτημένη γνώση μέσα στην τάξη και συμμετέχει ενεργά

 • της σύνδεσης: ο έφηβος εφαρμόζει τις αποκτημένες γνώσεις στην καθημερινή του ζωή.