Η Διαταραχή Αυτιστικού ΦάσματοςΔΑΦ – (παλαιότερα κατατασσόμενες ως Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές) είναι νευροαναπτυξιακές διαταραχές, που επηρεάζουν τις κοινωνικές, επικοινωνιακές και γνωσιακές δεξιότητες των παιδιών.


Η διάγνωση των προαναφερόμενων διαταραχών γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στα διαγνωστικά εργαλεία ICD – 10 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και το DSM-5 Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Ένωσης. Στην τελευταία έκδοση του DSM (DSM-5), ο όρος ΔΑΔ δεν χρησιμοποιείται πλέον και γίνεται λόγος για Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Αρμόδιοι για τη διάγνωση των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών είναι ομάδα Ειδικών αποτελούμενη από Παιδοψυχίατρο και Ψυχολόγο. Στην ολοκληρωμένη όμως διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση, συμμετέχουν επίσης οι ειδικότητες του Λογοθεραπευτή, του Εργοθεραπευτή, του Ειδικού Παιδαγωγού κ.α.

Γνωρίζετε ότι …

 • Οι βασικές δυσκολίες των παιδιών με Δ.Α.Φ. εντοπίζονται στον τομέα της κοινωνικότητας, της κοινωνικής κατανόησης, της συναισθηματικής αμοιβαιότητας, της επικοινωνίας και της φαντασίας; Πιο συγκεκριμένα παρατηρούνται, εμμένουσες δυσκολίες, δυσανάλογες του αναπτυξιακού σταδίου του παιδιού στην αισθητηριακή λειτουργία, αλλά και στις διεργασίες προσαρμογής, στην ευρύτητα ενδιαφερόντων, καθώς εγκλωβίζονται σε στερεοτυπικά επαναλαμβανόμενες κινήσεις, λεκτικές συμπεριφορές, δραστηριότητες και ρουτίνες.

 • Δυσκολίες μπορεί να εντοπίζονται και σε άλλες πτυχές της ζωής του παιδιού (π.χ. ύπνος, φαγητό, ντύσιμο, αυτοεξυπηρέτηση, κίνηση, βλεμματική επαφή κ.α.).

 • Τα άτομα με ΔΑΦ διαφοροποιούνται μεταξύ τους και ως προς τα συμπτώματα και ως προς τη σοβαρότητα αυτών, εξ ου και γίνεται λόγος για «φάσμα»

 • Τα πρώτα σημάδια των ΔΑΦ μπορεί να φανούν νωρίτερα από το πρώτο έτος της ζωής του παιδιού, εάν είναι πιο σοβαρά, αλλά συχνά σε πιο ήπιας βαρύτητας συμπτώματα οι ανησυχίες των γονέων εγείρονται μεταξύ του 1ου και του 2ου έτους, ίσως και αργότερα.

 • H διάγνωση μπορεί να γίνει πιο αξιόπιστα σε ηλικία μεταξύ 2 και 3 ετών.

 • Σήμερα, παγκόσμια, χρησιμοποιούνται πληθώρα θεραπευτικών – εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, σε κάποιες δε από αυτές περιλαμβάνεται φαρμακευτική αγωγή.

 • Μεγάλη αποτελεσματικότητα παρουσιάζουν τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, τα οποία είναι εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες του κάθε παιδιού.

 • Η εκπαίδευση και η συμμετοχή όλης της οικογένειας στο εκάστοτε θεραπευτικό – εκπαιδευτικό πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητη.

 • Τα παιδιά με Δ.Α.Φ. συχνά παρουσιάζουν ιδιαίτερες μουσικές, αριθμητικές, κατασκευαστικές ικανότητες, καθώς και μία ασυνήθιστη μορφή μνήμης.

Εμείς στην “λεξιμάθεια”

 • Αξιολογούμε τις δυσκολίες του παιδιού σε όλους τους τομείς ανάπτυξης.
 • Χαρτογραφούμε όχι απλά τις δυσκολίες του, αλλά και τις δυνάμεις του, που θα αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση των δυσκολιών.
 • Δουλεύουμε με το παιδί και την οικογένεια, ώστε να ενισχυθούν οι δυνάμεις του και να ελαττωθούν οι δυσλειτουργικές του συμπεριφορές.
 • Στηρίζουμε ψυχοθεραπευτικά το παιδί.
 • Καλλιεργούμε τις κοινωνικές του δεξιότητες.
 • Βοηθάμε το παιδί να αλληλεπιδρά λειτουργικά με όλα τα μέλη της οικογένειάς του.
 • Οργανώνουμε την καθημερινότητά του, με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του μέσα και έξω από το οικογενειακό περιβάλλον.
 • Καλλιεργούμε τις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.
 • Ενισχύουμε την αντιληπτικότητα και την εκφραστικότητα της γλώσσας, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας, όταν κρίνεται απαραίτητο (Makaton, PECS, TEACH κ.α.).
 • Υποστηρίζουμε συμβουλευτικά και ψυχοεκπαιδευτικά τους γονείς και το οικείο περιβάλλον του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών.
 • Αντιμετωπίζουμε τα παιδιά με σεβασμό και αγάπη.
 • Αναζητούμε και εντάσσουμε τα παιδιά στις κατάλληλες εκπαιδευτικές δομές ανάλογα με τις ανάγκες τους.