19 Χρόνια κοντά στο παιδί

Αυτά τα δεκαεννιά χρόνια, περισσότερα από 3.000 παιδιά έχουν μάθει να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους και αντιμετωπίζοντας επιτυχώς τις δυσκολίες τους.
Η επιτυχία μας έχει βασιστεί στην επαγγελματική και εξατομικευμένη προσέγγισή μας και έχει ενισχυθεί από την ανάπτυξη σημαντικών δεσμών εμπιστοσύνης με τα παιδιά και τους γονείς, των οποίων ο ρόλος παραμένει για μας κυρίαρχος.

Ο Θεραπευτής εμπιστοσύνης

Για εμάς στη «λεξιμάθεια» ο ρόλος του θεραπευτή είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφού είναι αυτός που διαμορφώνει το πρόγραμμα αποκατάστασης, αλλά και το υλοποιεί. Είναι όμως και κάτι παραπάνω. Είναι αυτός που με επιμονή και υπομονή χτίζει ένα κλίμα ασφάλειας και μια ατμόσφαιρα κατανόησης. Είναι αυτός που απαλείφει καταστάσεις φοβίας, άγχους και απόρριψης. Είναι ο «θεραπευτής εμπιστοσύνης» και ο μαθητής, «μαθητής που αλληλεπιδρά».