Η μέθοδός μας φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας της ορθογραφίας της ελληνικής γλώσσας. Μία αφετηρία για μία εντελώς καινοτόμο προσέγγιση, που θα δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να την κατακτήσουν, με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό και έτσι να νιώσουν ικανοποίηση και σιγουριά.

Πρόκειται για μία μέθοδο διδασκαλίας της ορθογραφίας που δεν στηρίζεται στη διδασκαλία γραμματικών κανόνων. Τη βαφτίσαμε LEXIMA, γιατί στοχεύει στην ορθή γραφή των λέξεων εκείνων, που δυσκολεύουν τα παιδιά να τις κατακτήσουν, αλλά και τους δασκάλους να τις εξηγήσουν με τρόπο απλό και κατανοητό. Οι μαθητές μαθαίνουν τη γραφή μιας λέξης από το τέλος στην αρχή και εξασκούνται στην καταληκτική και παραγωγική ορθογραφία παίζοντας.

Η LEXIMA είναι βασισμένη στην πολύχρονη διδακτική μας εμπειρία με παιδιά, αλλά και στην εμπεριστατωμένη παρατήρηση, έρευνα και κριτική μελέτη εκ μέρους μας, των δυσκολιών των παιδιών αυτών. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα τελευταία 19 χρόνια πολλά παιδιά έχουν μάθει να γράφουν σωστά χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο.

Είναι ένα πρόγραμμα, που προϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή, αφού τα παιδιά διδάσκονται τους γραμματικούς κανόνες μέσα από ένα παραμύθι, το οποίο ζωντανεύουν το καθένα με το δικό του τρόπο . Επομένως, οι ορθογραφικοί κανόνες δεν διατυπώνονται, τουλάχιστον με τη μορφή που έχουν στα βιβλία της γλώσσας.  Τα παιδιά βρίσκουν, ταξινομούν, ομαδοποιούν, δημιουργούν, κατασκευάζουν και έτσι ανασύρουν εύκολα την σωστή ορθογραφική ταυτότητα μίας λέξης από τη μνήμη τους. Τα παιδιά κάνουν μόνα τους τις γενικεύσεις μέσω κειμένων και ασκήσεων εμπέδωσης που τους δίνονται και μέσω της επαφής τους με τον γραπτό λόγο.  Αποκτούν με αυτόν τον τρόπο «ορθογραφική διαίσθηση» και μαθαίνουν να κάνουν τους σωστούς «ορθογραφικούς συνειρμούς».

Η επιτυχία της μεθόδου αναδεικνύεται  από τους πρώτους κιόλας μήνες της αποκατάστασης, αφού ο μαθητής είναι σε θέση ν’ αυτοματοποιεί την ορθή γραφή των λέξεων, ακόμη και σε «πραγματικές συνθήκες» πίεσης και άγχους, όπως το σχολείο.