Ένας ενήλικας με δυσλεξία και ένα παιδί με δυσλεξία μπορεί να παρουσιάζουν τα ίδια συμπτώματα (δυσκολία στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στη γραφή).

DYSLEKSIA ENILIKES
  • Σας έχει τύχει ποτέ να συναντήσετε ενήλικες, οι οποίοι ν’ αποφεύγουν να διαβάσουν μπροστά σε κόσμο, να δυσκολεύονται με την ανάγνωση υποτίτλων στην τηλεόραση, να δυσκολεύονται να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να διαχειριστούν το χρόνο και τις καθημερινές τους δραστηριότητες;
  • Μήπως έχετε παρακολουθήσει ποτέ μία ομιλία κατά τη διάρκεια της οποίας ο ομιλητής να προσπαθεί να θυμηθεί λέξεις ή να τις αντικαθιστά με άλλες που διαφέρουν σημασιολογικά;
  • Έχετε συναναστραφεί ανθρώπους, οι οποίοι αποφεύγουν να παίρνουν τηλεφωνικά μηνύματα, επειδή μπερδεύονται να κρατήσουν σημειώσεις στο χαρτί και αισθάνονται αμήχανοι με τις γραπτές και ορθογραφικές τους ικανότητες;
  • Σας έχει ποτέ εκμυστηρευτεί κανείς ότι, αποφεύγει να πάρει το λόγο σε συναντήσεις, αφού το γεγονός ότι τον βλέπουν όλοι, του προκαλεί ρίγη στη σπονδυλική του στήλη;
  • Έχει πάει το μυαλό σας ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν δυσλεξία, αλλά να έχουν παραμείνει αδιάγνωστοι όλα αυτά τα χρόνια;

 Ο ενήλικας με δυσλεξία ενώ εμφανίζει τα ίδια συμπτώματα με το παιδί, παρουσιάζει και κάτι το οποίο δεν έχει προλάβει ακόμη να εγκαθιδρυθεί στο παιδί: τις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, ο ενήλικας μπορεί να δυσκολεύεται να «ανοιχτεί» κοινωνικά και να προτιμάει να κινείται σε «ασφαλή» κοινωνικά περιβάλλοντα. Επίσης, ενδέχεται να εκδηλώσει στενόχωρα συναισθήματα ή έντονο άγχος.

Εμείς στη “λεξιμάθεια” αναλαμβάνουμε και βοηθάμε ενηλίκους με διαγνωσμένη ή μη δυσλεξία. Πώς;

  • Συνδυάζουμε τεχνικές παρέμβασης, ανάλογα με το μαθησιακό τους προφίλ, και παρεμβαίνουμε στους τομείς που δυσκολεύονται (ανάγνωση, ορθογραφία, μνήμη εργασίας, οπτικοκινητικές δεξιότητες, συγκέντρωση προσοχής).
  • Λαμβάνουμε υπ’ όψη μας το επάγγελμα τους και προσαρμόζουμε το αποκαταστασιακό πρόγραμμα στις απαιτήσεις του εργασιακού τους περιβάλλοντος.