Το νηπιαγωγείο τελειώνει… Και το Δημοτικό σχολείο περιμένει τα μικρά νηπιάκια… Είναι όμως όλα τα παιδιά έτοιμα για το Μεγάλο Σχολείο; Ποιες δεξιότητες τους εξασφαλίζουν την απαραίτητη Σχολική Ετοιμότητα για να ενταχθούν χωρίς δυσκολίες στην Α’ Δημοτικού;

Τι είναι η Σχολική Ετοιμοτητα;

 • Πρόκειται για το αναπτυξιακό επίπεδο ενός νηπίου λίγο πριν την ένταξή του στο δημοτικό σχολείο.
 • Δεν είναι μία ή δύο δεξιότητες αλλά μια ‘’ομπρέλα’’ δεξιοτήτων που πρέπει να είναι αναπτυγμένες επαρκώς.
 • Το επίπεδο της ανάπτυξης του παιδιού στους τομείς αυτούς μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχημένη του φοίτηση στο δημοτικό σχολείο.

Ποιοι τομείς ανάπτυξης είναι απαραίτητοι;

 • Ανάπτυξη Προφορικού Λόγου
 • Αδρή και Λεπτή Κινητικότητα
 • Μαθησιακός/Γνωστικός Τομέας
 • Ψυχοσυναισθηματική Ανάπτυξη
 • Κοινωνικές Δεξιότητες

Στη λεξιμάθεια:

 • Αξιολογούμε το επίπεδο Σχολικής Ετοιμότητας των παιδιών με διεπιστημονική προσέγγιση και σταθμισμένα εργαλεία.
 • Οργανώνουμε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης με στόχο τη φοίτηση του παιδιού στην Α’ Δημοτικού.
 • Διοργανώνουμε ομάδες Σχολικής Ετοιμότητας, στις οποίες μέσα από βιωματικά παιχνίδια και παιγνιώδεις δραστηριότητες τα παιδιά προετοιμάζονται κατάλληλα για την ένταξή του στην Α’ Δημοτικού.
 • Διοργανώνουμε ενημερωτικά σεμινάρια γονέων με πρακτικές συμβουλές για να μπορούν να προετοιμάσουν τα παιδιά τους για το Μεγάλο Σχολείο.

Οι βιολογικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην ωρίμανση και τη σχολική ετοιμότητα.
Όμως η Σχολική ετοιμότητα επηρεάζεται και διαμορφώνεται από τα γνωστικά ερεθίσματα και το επίπεδο της προσχολικής εκπαίδευσης των παιδιών στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο.