Η Aισθητηριακή Oλοκλήρωση είναι μία νευρολογική διεργασία που συμβαίνει σε όλους μας και σε όλη την διάρκεια της ζωής μας. Το κεντρικό νευρικό μας σύστημα λαμβάνει πληροφορίες μέσω των αισθήσεών μας και τις οργανώνει ανάλογα, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος μας.


Οι αισθητηριακές εμπειρίες εμπεριέχουν την αφή, την κίνηση, την αίσθηση του σώματος, την ισορροπία, την όραση, την ακοή, την γεύση και την αίσθηση της βαρύτητας.

Για τους περισσότερους, η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση αναπτύσσεται μέσα από συνηθισμένες δραστηριοτήτες της παιδικής μας ηλικίας (π.χ. δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως η ένδυση/απόδυση, το μπανιο κ.ά, δραστηριότητες στην παιδική χαρά, στον παιδότοπο, στην παραλία κ.λπ.) και επιτρέπει την αυτόματη και ομαλή επεξεργασία αισθητηριακών πληροφοριών.

Σε ορισμένα όμως άτομα διαταράσσεται η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και αυτό επιφέρει δυσκολίες στη κίνηση, στην επικοινωνία, στη μάθηση, στην προσαρμοστικότητα και συνολικά στην οργάνωση, την κοινωνικοποίηση, την ανεξαρτητοποίηση και το συναίσθημα του ατόμου (Ayres, 2005).

Παραδείγματα δυσκολιών αισθητηριακής ολοκλήρωσης:

 • απτική αμυντικότητα (υπερευαισθησία ή υπαισθησία σε διαφορετικές υφές, θερμοκρασία κ.λπ)
 • ακουστική αμυντικότητα (ευαισθησία σε ήχους ή έντονη αδυναμία προσοχής όταν περιβάλλεται από διάφορα ακουστικά ερεθίσματα).
 • δυσκολίες σίτισης (αποφεύγει πολλά φαγητά ανάλογα π.χ. την υφή).
 • δυσκολίες στον ύπνο (έντονη ανησυχία κ.ά.)
 • έντονη αναζήτηση κίνησης ή αποφυγή οποιασδήποτε κινητικής δραστηριότητας.
 • δυσκολία στην διαχείρηση του σώματος , της δύναμης και των κινήσεων.
 • αποφυγή και εκδηλώσεις έντονου φόβου σε δραστηριότητες στην παιδική χαρά.

Αξιολογώντας τις παραπάνω δυσκολίες είναι προφανές ότι, τα παιδιά με αισθητηριακές διαταραχές μπορεί να παρουσιάσουν:

 • Διάσπαση προσοχής
 • Προβλήματα επικοινωνίας -κοινωνικότητας.
 • Μαθησιακές δυσκολίες.
 • Κινητικά προβλήματα και αδεξιότητα.
 • Δυσκολίες προσαρμογής.
 • Συναισθηματικά προβλήματα.
 • Ασυνήθιστα υψηλό ή χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας.
 • Επιθετικότητα. (Ayres, 2005).

Προσοχή: Όλοι οι άνθρωποι παρουσιάζουμε ιδιαιτερότητες σχετικά με τις αισθητηριακές λειτουργίες, ωστόσο, οι μεμονωμένες ενδείξεις, οι οποίες δεν επηρεάζουν την λειτουργικότητά μας, δεν αποτελούν διαταραχή της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

Η διάγνωση αυτής της δυσλειτουργίας γίνεται όταν, λόγω της αδυναμίας του ατόμου να επεξεργαστεί τις αισθητηριακές πληροφορίες αλλά και να αντιδράσει ανάλογα σε αυτές, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει λειτουργικά στην καθημερινότητά του.

Που στοχεύει η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση;

Ένας εργοθεραπευτής εκπαιδευμένος κατάλληλα στην θεραπευτική προσέγγιση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, έχει την δυνατότητα να βοηθήσει το παιδί να διαχειριστεί τις δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας κ.λπ. Ο τελικός σκοπός αυτής της θεραπευτικής διαδικασίας είναι να επηρεάσει με τέτοιο τρόπο τα παιδιά στην αντιμετώπιση των δυσκολιών τους, ώστε να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής!