Τι είναι η Δυσλεξία; Η λέξη δυσλεξία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «δυς», που σημαίνει «δυσκολία» και «λέξη». Πρόκειται για μία Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία που συνεπάγεται δυσχέρειες στην επεξεργασία του γραπτού λόγου, δυσανάλογα επίμονη με την ηλικία και την νοημοσύνη του παιδιού.

Δυσλεξία

Άραγε, γνωρίζετε ότι..

 • Η δυσλεξία δεν είναι μία ασθένεια, αλλά μία δυσκολία που υπάρχει εκ γενετής.
 • Είναι ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου που παραμένει έτσι σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.
 • Επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και το γραπτό λόγο.
 • Τα συμπτώματά της μπορεί να κυμαίνονται από ήπια έως σοβαρά.
 • Όσο νωρίτερα διαγνωσθεί, τόσο πιο αποτελεσματικά θα αντιμετωπισθούν τα συμπτώματα.
 • Τα δυσλεκτικά άτομα διαθέτουν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, έχουν πολύ καλή κριτική ικανότητα, έντονους κοινωνικούς προβληματισμούς και σκέφτονται ελεύθερα. Είναι συνήθως άτομα δημιουργικά και συχνά εμφανίζουν καλλιτεχνικές τάσεις.
 •  

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι δυσλεκτικοί γίνονται εξαιρετικοί επιχειρηματίες; Το 35% των επιχειρηματιών στην Αμερική και το 20% στη Βρετανία έχουν δυσλεξία!

Τα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν:

 • Ελλείμματα στη φωνολογική επίγνωση.
 • Δυσκολία στη σύνδεση φωνήματος με το αντίστοιχο γράφημα.
 • Δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση λέξεων, που εκδηλώνονται με αντικαταστάσεις, προσθήκες, παραλείψεις αντιμεταθέσεις φωνημάτων και συλλαβών.
 • Αργή διστακτική ανάγνωση, με συχνές επαναλήψεις, παύσεις και έντονους συλλαβισμούς.
 • Ενδεχόμενη δυσκολία στην κατανόηση ενός γραπτού κειμένου και στην παραγωγή ολοκληρωμένων απαντήσεων σε γραπτές ερωτήσεις.
 • Δυσκολία στην παραγωγή ορθογραφημένης γραφής.
 • Δυσκολία στην οργάνωση των σκέψεών τους και στη γραπτή έκφραση.
 • Φτωχή μνήμη (βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη).
 • Αργούς ρυθμούς επεξεργασίας γνωστικών δεξιοτήτων.
 • Δυσκολίες στην ανάλυση και σύνθεση γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων.
 • Δυσκολίες στην ανάπτυξη μηχανικών κινήσεων που αφορούν στην αυτοεξυπηρέτηση (π.χ. δέσιμο κορδονιών, κούμπωμα – ξεκούμπωμα κ.α.).
 • Δυσκολίες στην οργάνωση και διαχείριση του χώρου και του χρόνου.
 • Δυσκολίες στον προφορικό λόγο (π.χ.εύρεση κατάλληλης λέξης, συντακτικά λάθη κ.α.).
 • Δυσκολίες στη συγκέντρωση προσοχής.
 • Δυσκολίες στη λεπτή κινητικότητα και στον οπτικοκινητικό συντονισμό.
 • Δυσκολίες στην απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων.

Συνοσυρότητα

Οι έρευνες δείχνουν μεγάλα ποσοστά συνοσυρότητας της Δυσλεξίας με άλλες διαταραχές όπως:
ΔΕΠ-Υ
Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
Δυσπραξία / Δυσκολίες κινητικού συντονισμού
Δυσγραφία
Δυσαριθμησία
Δυσκολίες Συμπεριφοράς

Αυτό που ενδιαφέρει όλους, γονείς – δασκάλους- παιδαγωγούς, είναι το θέμα της αποκατάστασης της δυσλεξίας. Το σημαντικό είναι ότι από τη στιγμή που η ιατρική δεν προτείνει θεραπευτικές μεθόδους, η δυσλεξία θεωρείται ένα καθαρά παιδαγωγικό ζήτημα και αντιμετωπίζεται ως τέτοιο.

Ειδικός Παιδαγωγός και δυσλεκτικό παιδί:

Ο εγκέφαλος ενός δυσλεκτικού παιδιού λειτουργεί διαφορετικά από τον εγκέφαλο των άλλων παιδιών– ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα – απλά διαφορετικά. Είναι σαν να συγκρίνουμε ένα αυτοκίνητο με μία μοτοσικλέτα. Είναι και τα δύο μέσα που μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να φθάσει στον προορισμό του, αλλά το καθένα απ’ αυτά απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες οδήγησης. Ποιο από τα δύο μέσα ταιριάζει καλύτερα στο μυαλό των δυσλεκτικών παιδιών; Ποιο μέσο μπορεί να τα βοηθήσει να ολοκληρώσουν το σχολικό τους ταξίδι με επιτυχία; Αυτό είναι δουλειά του Ειδικού Παιδαγωγού να το αξιολογήσει και με βάση αυτό να καταρτίσει το σωστό θεραπευτικό πρόγραμμα.