• Τι είναι δυσαριθμησία; Είναι ένας καινούργιος όρος στο λεξιλόγιο των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών που αναφέρεται στη δυσκολία απόκτησης μαθηματικών δεξιοτήτων. Η δυσαριθμησία δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε σε αισθητηριακές βλάβες ή σε συναισθηματικές διαταραχές ούτε στην ακατάλληλη εκπαίδευση ή στη χαμηλή νοημοσύνη του παιδιού.
  • Ποιες δυσχέρειες παρουσιάζουν τα παιδιά με δυσαριθμησία; Παρουσιάζουν δυσκολίες στην εκτέλεση των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων, (γραπτώς ή νοερώς), στην ανάγνωση και γραφή αριθμών, καθώς και στην κατανόηση και ανάκληση μαθηματικών εννοιών – τύπων – κανόνων. Επίσης, παρουσιάζουν δυσκολίες σε σχέση με το χρόνο, το χώρο, το προσανατολισμό, τη μουσική και το μυοκινητικό συντονισμό. Δυσκολεύονται στη συμμετοχή ή παρακολούθηση ενός παιχνιδιού καθώς και στη διαχείριση χρημάτων.
  • Η δυσαριθμησία με ποιες ιδιαίτερες ικανότητες συνδέεται; Τα παιδιά με δυσαριθμησία έχουν καλή οπτική μνήμη γραπτών λέξεων, ικανοποιητική επίδοση σε σχολικά μαθήματα που δεν σχετίζονται με τα μαθηματικά, καλή γλωσσική ανάπτυξη και στο γραπτό και στον προφορικό λόγο.
  • Υπάρχει σχέση μεταξύ δυσαριθμησίας και δυσλεξίας; Οι γνώσεις μας ως προς αυτό είναι σχετικά ανεπαρκείς. Η πλειονότητα των ερευνητών υποστηρίζουν ότι πρόκειται για δύο διακριτές δυσκολίες που μπορεί να εκδηλώνονται χωρίς η μία να προϋποθέτει την ύπαρξη της άλλης. Αντιθέτως, κάποιοι άλλοι, όχι μόνο δεν αποδέχονται την αυτόνομη ύπαρξη της δυσαριθμησίας, αλλά αμφισβητούν και αυτή την ύπαρξή της.
  • Ποιας φύσεως δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι δυσλεκτικοί στα μαθηματικά; Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν (Miles & Miles, 1992) ότι πολλές από τις δυσκολίες των δυσλεκτικών στα μαθηματικά είναι γλωσσικής φύσης και σχετίζονται με τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν στην ανάγνωση και στην ορθογραφία. Οι μαθηματικές δυσκολίες είναι δηλαδή το αποτέλεσμα και όχι το αίτιο της δυσλεξίας τους. Κατ’ αυτούς πρόκειται για μια δυσκολία αποκωδικοποίησης του γραπτού λόγου και όχι ανεπαρκούς μαθηματικής σκέψης.
  • Ποιο το ποσοστό δυσαριθμησίας; Έχει υπολογιστεί ότι το ποσοστό παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολίες στον χειρισμό μαθηματικών δεξιοτήτων (χωρίς παράλληλες δυσκολίες στην ανάγνωση και / ή τη γραφή) κυμαίνεται μεταξύ 4-5%.
  • Έγκαιρη διάγνωση και πώς; Κάθε διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση της δυσαρισθμησίας (αρχή της σχολικής σταδιοδρομίας). Πρέπει όμως να τονιστεί ότι εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης της επιστήμης των μαθηματικών και προκειμένου ν’ αποφευχθεί ο κίνδυνος στιγματισμού μιας ομάδας παιδιών, κάθε αξιολόγηση πρέπει να στηρίζεται στη συνδυαστική χρήση τόσο τυποποιημένων διαδικασιών (tests) όσο και μη – τυποποιημένων (συνεχής παρακολούθηση του παιδιού και έλεγχος), στοιχείο που ίσως τελικά να είναι και το πιο σημαντικό.
  • Τι πρέπει να λάβει υπόψη του ο ειδικός παιδαγωγός για την αποκατάσταση της δυσαριθμησίας; Πρώτον, ποιο αισθητήριο κανάλι το συγκεκριμένο παιδί χρειάζεται να ενεργοποιήσει προκειμένου να προσλάβει καλύτερα την καινούργια γνώση (οπτικό, ακουστικό, απτικό και κιναισθητικό) και δεύτερον, πώς το παιδί επεξεργάζεται καλύτερα τα ερεθίσματα, δηλαδή αν στο παιδί έχει επικρατήσει το δεξί ή το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριό του.
  • Τι άλλο πρέπει να λάβει υπόψη του ο ειδικός παιδαγωγός στο θέμα της δυσαριθμησίας;Αυτονόητο είναι ότι δεν πρέπει να αγνοηθεί ο συναισθηματικός παράγοντας, δηλαδή οι ενδεχόμενες τραυματικές εμπειρίες που μπορεί να έχει αποκτήσει ένα παιδί μέσα από συνεχείς αποτυχίες και άγχη. Αν κάτι τέτοιο έχει συμβεί, είναι πολύ πιθανό το παιδί να έχει αναπτύξει «μαθηματικοφοβία» (math’s phobia).
  • Ποια τ’ αποτελέσματά της μαθηματικοφοβίας; Η μειωμένη αυτοπεποίθηση των παιδιών και ο παράλογος φόβος τους σε σχέση με τα μαθηματικά ενδεχομένως να επηρεάσει τις επαγγελματικές επιλογές των παιδιών και την ικανότητά του σαν οργανώσουν καλύτερα τη ζωή τους. Ας μην ξεχνάμε ότι η μαθηματική σκέψη παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σήμερα στη ζωή μας. Η αριθμητική στο σχολείο είναι προαπαιτούμενο για τη μετέπειτα «μαθηματική μας ζωή».

Επιμέλεια άρθρου:
Γράφει η ΑΝΘΗ & η ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΩΝΗ Κέντρο λόγου και μάθησης «λεξιμάθεια»

Related posts

Προσαρμογές και τροποποιήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Αλλάζοντας τρόπο, μειώνουμε τον κόπο!

Προσαρμογές και τροποποιήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Αλλάζοντας τρόπο, μειώνουμε τον κόπο!

  Γράφουν η Ανθή Κοκκώνη & η Κέλλυ Βλασσοπούλου, Ειδικοί Παιδαγωγοί,  του Πρότυπου...

Leave a Reply