Ανησυχείτε όταν το παιδί σας δείχνει σημάδια στρες και άγχους όταν γράφει; Όταν δυσκολεύεται να γράψει το ίδιο γρήγορα και ποιοτικά, όσο και οι συνομήλικοι του; Όταν παραπονιέται για πόνους στον καρπό και κράμπες στο χέρι; Όταν πραγματοποιεί μεγάλες παύσεις κατά τη διάρκεια μιας γραπτής εργασίας; Όταν αρνείται να ολοκληρώσει τις γραπτές εργασίες του;

DISGRAFIA

Το χέρι είναι το όργανο που μ’ αυτό έχουμε την δυνατότητα να εκτελούμε πράξεις που απαιτούν επιδεξιότητα, είναι όμως και το όργανο που μ’ αυτό εκφράζουμε τις σκέψεις, τα συναισθήματα μας και που τελικά είναι ……(A.Wolf)

Ένα παιδί στη διάρκεια της σχολικής μέρας “ξοδεύει” παραπάνω από τον μισό του χρόνο σε γραφοκινητικές δραστηριότητες. Ο μηχανισμός της γραφής δεν είναι μια έμφυτη δεξιότητα, αλλά μία σύνθετη ψυχοκινητική εμπειρία, που για να κατακτηθεί απαιτεί εκπαίδευση και εξάσκηση. Είναι επομένως απαραίτητο, ο μηχανισμός αυτός να διδάσκεται σωστά σε όλα τα παιδιά, έτσι ώστε να αποκτήσουν λειτουργική γραφή.

Μιλώντας για λειτουργική γραφή εννοούμε ότι η γραφή έχει ροή, άνεση, ταχύτητα και ευαναγνωσία. Για να αναπτυχθεί η λειτουργική γραφή σε ένα παιδί χρειάζεται το κατάλληλο επίπεδο συναισθηματικών, γνωστικών και κινητικών ικανοτήτων. Γι’ αυτό πολλές φορές χρειάζεται η παρέμβαση από ειδικούς θεραπευτές (Ειδικό Παιδαγωγό, Εργοθεραπευτή)

Πιθανά χαρακτηριστικά δυσγραφίας:

 • Ασκείται πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή πίεση στο εργαλείο γραψίματος (μολύβι, πινέλο κ.λ.π).
 • Τα γράμματα δεν τοποθετούνται πάνω στη γραμμή.
 • Τα γράμματα είναι δυσανάγνωστα.
 • Το γράψιμο είναι πολύ αργό.
 • Το γράψιμο δεν κινείται οριζόντια, αλλά κλίνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
 • Οι σειρές συγκλίνουν.
 • Τα διαστήματα μεταξύ των λέξεων είναι ανομοιογενή.
 • Το μέγεθος των γραμμάτων δεν είναι σταθερό.
 • Κάποια γράμματα δεν σχηματίζονται ολοκληρωμένα.
 • Το γράψιμο φαίνεται κοπιαστικό.

Εμείς στη “λεξιμάθεια” εφαρμόζουμε ένα εξειδικευμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 3 – 13 χρόνων, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη γραφή.

Πρόκειται για μία μέθοδο ευχάριστη, πρωτοποριακή και διαφορετική από τις κλασικές μεθόδους διδασκαλίας του μηχανισμού γραφής. Στόχος του προγράμματος είναι το παιδί να αποκτήσει κιναισθητική επίγνωση και ευαισθησία. Το πρόγραμμα βοηθάει το παιδί:

 • Ν’ αποκτήσει κιναισθητική συνείδηση στα άνω άκρα, προϋπόθεση απαραίτητη για να γράφει άνετα και γρήγορα.
 • Να βελτιώσει τον οπτικοκινητικό του συντονισμό και να αποκτήσει τις κατάλληλες ικανότητες οπτικής αντίληψης (διάκριση, επεξεργασία, μνήμη).
 • Ν’ αποκτήσει καλή σειροθετική ικανότητα, ικανότητα που σχετίζεται άμεσα με την σειρά που τοποθετούνται τα γράμματα στο χαρτί, προκειμένου να γραφτεί σωστά η λέξη.
 • Να εσωτερικεύσει τις σωστές κινήσεις που απαιτούνται στη γρήγορη γραφή.
 • Να περιορίσει το άγχος και την ένταση που έχει όταν γράφει.
 • Να αποκτήσει την κατάλληλη στάση στην καθιστή θέση, να απελευθερώσει το χέρι και τον βραχίονα και να αφομοιώσει τα σωστά πρότυπα κίνησης, που απαιτούνται για στρωτό γράψιμο.
 • Να συνδυάσει την εικόνα του γράμματος με τον ήχο και τις ρυθμικές κινήσεις που αντιστοιχούν σε αυτό.
Ας μην ξεχνάμε ότι, παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία, η γραφή εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στην καθημερινή μας ζωή!