210 8145 670
  • να στηριχθούν συναισθηματικά.
  • να αναγνωρίσουν το θετικό γονεϊκό τους ρόλο.
  • να κατανοήσουν πληρέστερα και πιο αντικειμενικά το σύνολο των δυνάμεων και των δυσκολιών του παιδιού τους.
  • να διδαχθούν τεχνικές αντιμετώπισης δύσκολων συμπεριφορών του παιδιού τους.
  • να βελτιώσουν την αλληλεπίδρασή τους με το παιδί τους, αλλά και να διευκολύνουν τις σχέσεις μεταξύ αδελφών.
  • να εξελίξουν τη δυναμική της οικογένειας.
  • να οργανώσουν την οικογενειακή τους ζωή με τρόπο που να μειώνειτις καθημερινές εντάσεις.
  • να διαχειρίζονται δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις που προκαλούν αρνητικά συναισθήματα στο παιδί, αλλά και στους ίδιους.
  • να βοηθήσουν το παιδί τους να ωριμάσει συναισθηματικά και γνωστικά.
  • να δημιουργήσουν ένα ισχυρό οικογενειακό πλαίσιο, ικανό να αντέχει τόσο τις ενδο-οικογενειακές συγκρούσεις, όσο και τις περιβαλλοντικές πιέσεις.

H ομάδα μας

Εmail Us

Θέλετε να βοηθήσουμε εσάς ή το παιδί σας?

Kαθημερινά απαντάμε σε όλους τους γονείς και τους ενημερώνουμε με ποιούς τρόπους μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους.

Εμπειρία

16

ΧΡΟΝΙΑ υπευθυνότητας

Online Κοινότητα

Έμπνευσή μας η οικογένεια

Γνωρίσαμε

2000

ΠΑΙΔΙΑ. Παίξανε & μάθανε μαζί μας.

Εξειδίκευση

25

ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ. Μία ομάδα γεμάτη ζήλο.