210 8145 670

Ομαδικά προγράμματα με την εγκυρότητα της «λεξιμάθεια»


leximathia.gr


Μετά από δύο χρόνια πιλοτικής λειτουργίας με μεγάλη επιτυχία, τα ομαδικά προγράμματα καθιερώνονται στη «λεξιμάθεια», ανοίγοντας νέες δυνατότητες και νέες προοπτικές στην ανάδειξη των ικανοτήτων των παιδιών με μαθησιακές, γλωσσικές, συναισθηματικές και κινητικές ιδιαιτερότητες.

Γιατί ομαδικά προγράμματα ;

Η ζωή ενός παιδιού ξεκινά μέσα σε μία ομάδα, αυτή της οικογένειας. Καθώς μεγαλώνει συνεχίζει ν’ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα πολλών ομάδων. Οι ομάδες της οικογένειας, του σχολείου, της γειτονιάς συνθέτουν αυτό που ονομάζεται περιβάλλον. Παιδί και περιβάλλον αλληλεπιδρούν και το δεύτερο συντελεί στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας του πρώτου.

Μέσα από τις ομάδες το παιδί μαθαίνει τον εαυτό του και τους άλλους. Δίνει και παίρνει. Επικοινωνεί. Αντιλαμβάνεται κανόνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Μαθαίνει να δίνει μορφή και υπόσταση στις σκέψεις του, στα συναισθήματά του, στους προβληματισμούς του. Αξιολογεί τη συμπεριφορά του βάσει των αντιδράσεων των υπολοίπων. Μαθαίνει να αφουγκράζεται τις ανάγκες των άλλων, να επαναπροσδιορίζει τη συμπεριφορά του, να δοκιμάζει άλλες λύσεις.

Η ομάδα λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα μόνο όταν υπάρχει ένας ενήλικας που να μπορεί να συντονίζει τα παιδιά και να τα κατευθύνει.

Ποιά πεδία καλύπτουν οι ομάδες :

Η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων μας κατέδειξε ότι υπάρχουν ευεργετικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένους τομείς , γι’ αυτό προτείνουμε….

 • ομαδικά προγράμματα δυσαριθμησίας
 • ομαδικά προγράμματα βελτίωσης αναγνωστικής δεξιότητας
 • ομαδικά προγράμματα παραγωγής γραπτού λόγου.
 • ομαδικά προγράμματα γραφοκινητικών δεξιοτήτων
 • ομαδικά πρόγραμμα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων

Σωστή επιλογή - Συνοχή της ομάδας

Κλειδί της επιτυχίας είναι η διαμόρφωση των ομάδων με τρόπο που να εξασφαλίζεται η αλληλεπίδραση και η συνεργασία.

Η επιλογή των παιδιών γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια όπως:

 • …το γνωστικό τους προφίλ
 • …τις ανάγκες τους
 • …το βαθμό συναισθηματικής τους ωριμότητας
 • …τους ρυθμούς ανάπτυξης του κάθε παιδιού

Και κάτι ακόμα: η μικρή διαφορά στην ηλικία των παιδιών δεν αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή τους στην ίδια ομάδα

Η ομάδα εν δράσει...

ο ρόλος του θεραπευτή ...

 • ...διαμεσολαβεί – συντονίζει
 • ...δημιουργεί ένα μαθησιακό περιβάλλον ευέλικτο και «ανοιχτό»
 • ...σχεδιάζει το πρόγραμμα και οργανώνει τις δραστηριότητες και το χώρο
 • ...θέτει τους στόχους, τους εξηγεί και τους ιεραρχεί
 • ...αξιολογεί και βρίσκει τρόπους βελτίωσης
 • ...παρεμβαίνει όταν χρειάζεται
 • ...προάγει την θετική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας

ο μαθητής μέσα στην ομάδα ...

 • …συνεργάζεται, συζητά
 • …εμπλέκεται δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία αφού διερευνά, κρίνει, σκέφτεται, αμφισβητεί
 • …αναλαμβάνει πρωτοβουλίες - αυτενεργεί

Γιατί να ενταχθεί το παιδί μου σε ομαδικό πρόγραμμα;

Γιατί έτσι καλλιεργείται:

 • ...η ενεργή συμμετοχή των παιδιών
 • ...η συνεργατικότητα και ο αλληλοσεβασμός
 • ...η αυτοεκτίμηση, η κοινωνικοποίηση
 • ...το αίσθημα κοινής ευθύνης, η αλληλοϋποστήριξη
 • ...ένα ισχυρό κίνητρο μάθησης μέσω της άμιλλας
 • ...η γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
Εmail Us

Θέλετε να βοηθήσουμε εσάς ή το παιδί σας?

Kαθημερινά απαντάμε σε όλους τους γονείς και τους ενημερώνουμε με ποιούς τρόπους μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους.

Εμπειρία

16

ΧΡΟΝΙΑ υπευθυνότητας

Online Κοινότητα

Έμπνευσή μας η οικογένεια

Γνωρίσαμε

2000

ΠΑΙΔΙΑ. Παίξανε & μάθανε μαζί μας.

Εξειδίκευση

25

ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ. Μία ομάδα γεμάτη ζήλο.