Μέθοδος LEXIMA
210 8145 670

Μέθοδος LEXIMAΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


leximathia.gr
 • με συγκεκριμένα στάδια
 • με αυστηρή δομή
 • με ευελιξία στη χρήση μεθόδων/τεχνικών
 • με εναλλαγή δραστηριοτήτων
 • με χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων μέσω Η/Υ
 • με πλούσιο οπτικο-ακουστικό υλικό
 • με ενεργητική εμπλοκή του μαθητή στο «χτίσιμο» του προγράμματος
 • εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και το μαθησιακό προφίλ του μαθητή (οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικός τύπος)
 • βασισμένο στην πολυαισθητηριακή μεθοδολογία (συνδυασμός: βλέπω - ακούω - πιάνω)
leximathia.gr

 • αποκτούν φωνολογική επίγνωση
 • κατακτούν την ανάγνωση «φυσικά»
 • βελτιώνουν αισθητά το ρυθμό, την ακρίβεια και την ταχύτητα της ανάγνωσης
 • εμπλουτίζουν τον προφορικό και τον γραπτό τους λόγο
 • αυξάνουν το εσωτερικό τους λεξικό
 • περιορίζουν αισθητά τα ορθογραφικά τους λάθη
 • αναπτύσσουν βαθύτερες γνωστικές λειτουργίες – μηχανισμούς
 • βελτιώνουν τη συγκέντρωση προσοχής, την παρατηρητικότητα και τη μνήμη τους
 • βελτιώνουν την επίδοση τους στο σχολείο
ΑΝΑΛΥΣΗ Μεθόδου

Ανάγνωση

1ο στάδιο : Εξάσκηση στη φωνολογική ενημερότητα και διδασκαλία των γραμμάτων και των ήχων που αντιστοιχούν σ' αυτά. Στόχος μας να πραγματοποιείται μ' ευκολία η ανάλυση και η σύνθεση απλών λέξεων.

2ο στάδιο : Τα παιδιά διδάσκονται τεχνικές ανάγνωσης συλλαβών. Πάνω σ' αυτά τα δομημένα σύνολα «χτίζεται» και η ανάγνωση απλών λέξεων και προτάσεων.

3ο στάδιο : Συνδυάζονται οι συλλαβές για τη σωστή εκφορά πιο σύνθετων λέξεων, αλλά και πιο σύνθετων προτάσεων και κειμένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ταχύτητα της ανάγνωσης.

4ο στάδιο : Ο μαθητής καταφέρνει να διαβάσει τη λέξη «ολικά», συνδέοντας την οπτική εικόνα με την προφορά της, όπως ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση ενός κανονικού αναγνώστη. Επιπρόσθετα, ο θεραπευτής με συγκεκριμένες τεχνικές βοηθάει το παιδί ν' απομνημονεύσει λέξεις και να εμπλουτίσει το «οπτικό του λεξικό». Στόχος μας όχι μόνο η σωστή ανάγνωση της λέξης, αλλά και η κατανόηση της σημασίας της.

Leximathia
Leximathia

Ορθογραφημένη Γραφή

Πρόκειται για ένα μοντέλο μάθησης της ορθογραφίας που δεν στηρίζεται στη διδασκαλία γραμματικών κανόνων. Τα παιδιά αποκτούν «ορθογραφική διαίσθηση» και μαθαίνουν να κάνουν τους σωστούς «ορθογραφικούς συνειρμούς». Οι μαθητές μαθαίνουν τη γραφή μίας λέξης από το τέλος στην αρχή. Η επιτυχία της μεθόδου μας οφείλεται στο γεγονός ότι από τους πρώτους κιόλας μήνες της αποκατάστασης, ο μαθητής είναι σε θέση να γενικεύει και ν' αυτοματοποιεί την ορθή γραφή των λέξεων, ακόμη και σε «πραγματικές συνθήκες» πίεσης και άγχους, όπως το σχολείο.

Γραπτή Έκφραση

1ο στάδιο : Ο μαθητής επικεντρώνεται στην «επιφανειακή γραφή» (καλλιγραφία, σημεία στίξης και ορθογραφία).

2ο στάδιο : Ο μαθητής επικεντρώνεται στη «βαθιά γραφή» (δομή, περιεχόμενο, σύνταξη και λεξιλόγιο).

3ο στάδιο : Ο μαθητής επικεντρώνεται στη «μεταγνωστική γραφή» (ελέγχει, επανεξετάζει, βελτιώνει και διορθώνει αυτά που έχει γράψει).

leximathiaΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Βρείτε το μαθησιακό προφίλ που σας ταιριάζει : Οικονομία στην Μάθηση


«Αν ένας μαθητής δεν μαθαίνει με τον τρόπο που διδάσκουμε, μπορούμε να τον διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει;»
 

Όλοι οι μαθητές δεν σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο! Κάθε μαθητής έχει δυνατότητες, αδυναμίες, αλλά και προτιμήσεις στο πως μαθαίνει καλύτερα. Πριν από την εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης, είναι σημαντικό ο θεραπευτής ν' αξιολογήσει τον μαθητή για ν' ανακαλύψει το προσωπικό «μαθησιακό προφίλ» του, καθώς επίσης και την «εκπαιδευτική του προσωπικότητα». Έχει «ποιοτικό προφίλ» ή «ποσοτικό προφίλ»; Είναι τύπος «οπτικός», «ακουστικός» ή «κιναισθητικός»;

Πιστεύεται ότι αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος εκμάθησης για την πλειοψηφία των μαθητών. Ο οπτικός τύπος θυμάται αυτό που βλέπει. Πιο συγκεκριμένα :

 • Του αρέσει ο τακτοποιημένος και καθαρός χώρος εργασίας.
 • Του αρέσει η καλή εμφάνιση της εργασίας του.
 • Του αρέσει να ξέρει το πρόγραμμά του.
 • Του αρέσει η λεπτομέρεια.
 • Του αρέσει η καλή εμφάνιση.
 • Του αρέσουν οι μεταφορές και οι παρομοιώσεις.
 • Του αρέσουν τα σχεδιαγράμματα.
 • Του αρέσει η εικόνα «του όλου».
 • Του αρέσει να ζωγραφίζει, να σχεδιάζει και να σκιτσάρει.
 • Προτιμά τις εικόνες από τις λέξεις.
 • Ονειροπολεί συχνά.

Ο ακουστικός τύπος θυμάται αυτό που ακούει. Παρατηρείται στη μειοψηφία των μαθητών.Πιο συγκεκριμένα:

 • Μιλά στον εαυτό του.
 • Του αρέσει να μιλά, να τραγουδά.
 • Του αρέσουν τα αστεία.
 • Προτιμά τις προφορικές οδηγίες.
 • Αποσπάται εύκολα από το θόρυβο.
 • Είναι καλός στο να ακούει.
 • Του αρέσουν οι διαλέξεις.
 • Του αρέσουν οι ομοιοκαταληξίες και τα ποιήματα.
 • Απομνημονεύει εύκολα αυτά που ακούει.
 • Είναι καλός ομιλητής.
 • Αποσπάται εύκολα από το θόρυβο.

Ο κιναισθητικός τύπος θυμάται κάτι όταν χρησιμοποιεί τα χέρια του ή όλο του το σώμα για να μάθει.Πιο συγκεκριμένα:

 • Του αρέσει η φυσική δραστηριότητα και τα κινητικά παιχνίδια.
 • Κινείται αρκετά.
 • Πειραματίζεται ή φτιάχνει πράγματα με τα χέρια.
 • Απομνημονεύει πιο εύκολα χρησιμοποιώντας τα χέρια του.
 • Του αρέσουν οι κανόνες.
 • Χρησιμοποιεί χειρονομίες.
 • Του αρέσει η στενή επαφή με τους ανθρώπους.
 • Πρέπει να επισκεφθεί ένα μέρος για να το θυμάται.
Εmail Us

Θέλετε να βοηθήσουμε εσάς ή το παιδί σας?

Kαθημερινά απαντάμε σε όλους τους γονείς και τους ενημερώνουμε με ποιούς τρόπους μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους.

Εμπειρία

16

ΧΡΟΝΙΑ υπευθυνότητας

Online Κοινότητα

Έμπνευσή μας η οικογένεια

Γνωρίσαμε

2000

ΠΑΙΔΙΑ. Παίξανε & μάθανε μαζί μας.

Εξειδίκευση

25

ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ. Μία ομάδα γεμάτη ζήλο.