210 8145 670

Γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες


Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τις ποικίλες δυσκολίες που εμφανίζει κάποιος στην προσπάθειά του να κατακτήσει ένα γνωστικό αντικείμενο. Είναι ένας όρος "ομπρέλα" που καλύπτει μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών.


Οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να σχετίζονται με:

  • εγκεφαλικές βλάβες
  • χαμηλή νοημοσύνη
  • σοβαρές αισθητηριακές βλάβες (τύφλωση, κώφωση, βαρυκοΐα)
  • ανεπαρκή σχολική εκπαίδευση
  • ψυχολογικές – συναισθηματικές διαταραχές
  • ανεπαρκείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες
  • πολιτικές και οικονομικές μειονεξίες

Η αντιμετώπιση των γενικευμένων μαθησιακών δυσκολιών βασίζεται

….. σε εξατομικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα ….. στην εφαρμογή ποικιλίας εκπαιδευτικού υλικού και στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Βοηθάμε το παιδί – έφηβο:

1. να βελτιώσει αισθητά την ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία και τις μαθηματικές του δεξιότητες
2. να αναπτύξει και να οργανώσει τον εκφραστικό του λόγο
3. να οργανώσει τη μελέτη του διαφορετικά, εκμεταλλευόμενο τις δεξιότητές του
4. να οργανώσει το χρόνο του, το χώρο του, τη σκέψη του, δηλαδή την ίδια του τη ζωή
5. να συνειδητοποιήσει τις ικανότητές του και την μοναδικότητά του

Βοηθάμε τους γονείς:

1. να δεχτούν την ιδιαιτερότητα του παιδιού τους
2. να κατανοήσουν και να στηρίζουν το παιδί τους
3. να ενθαρρύνουν και να αναγνωρίζουν την κάθε του προσπάθεια

Βοηθάμε τους δασκάλους – καθηγητές:

1. να στηρίζουν συναισθηματικά και εκπαιδευτικά τον μαθητή - έφηβο
2. να δημιουργούν κίνητρα για μάθηση στην τάξη

leximathia.gr
Εmail Us

Θέλετε να βοηθήσουμε εσάς ή το παιδί σας?

Kαθημερινά απαντάμε σε όλους τους γονείς και τους ενημερώνουμε με ποιούς τρόπους μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους.

Εμπειρία

16

ΧΡΟΝΙΑ υπευθυνότητας

Online Κοινότητα

Έμπνευσή μας η οικογένεια

Γνωρίσαμε

2000

ΠΑΙΔΙΑ. Παίξανε & μάθανε μαζί μας.

Εξειδίκευση

25

ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ. Μία ομάδα γεμάτη ζήλο.