210 8145 670

Προβλήματα λόγου & άρθρωσης


Το παιδί που παρουσιάζει δυσκολίες στο λόγο, συχνά δυσανασχετεί με την ομιλία του και νιώθει ντροπή, φόβο, ανασφάλεια και άγχος. Θα ανακουφιστεί εάν ακούσει από τον παιδίατρο, ότι και άλλα παιδιά δυσκολεύονται να μιλήσουν, από τον δάσκαλο της τάξης ότι κανείς και τίποτε δεν το απειλεί και από τους γονείς του, ότι το αποδέχονται έτσι όπως είναι …

leximathia.gr

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ)

Τα παιδιά με ΕΓΔ δεν αναπτύσσουν σωστά τις γλωσσικές τους ικανότητες. Παρουσιάζουν δηλαδή λαθεμένη οργάνωση του προφορικού τους λόγου. Πιο συγκεκριμένα:

  • Δυσκολεύονται να βρουν τη σωστή λέξη και να τη χρησιμοποιήσουν στο λόγο τους.
  • Έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο και παρουσιάζουν δυσκολίες εκφραστικές, αλλά και αντιληπτικές (κατανόηση).
  • Πραγματοποιούν λάθη συντακτικά, γραμματικά και γλωσσικά (άρθρωση).

Αρθρωτικές και Φωνολογικές διαταραχές

Τα παιδιά με αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές δυσκολεύονται να παράγουν και να εκφέρουν σωστά τα φωνήματα της γλώσσας. Έτσι οι ήχοι αυτοί είτε απαλείφονται, είτε αντικαθίστανται από άλλους, είτε παραμορφώνονται, με αποτέλεσμα ν' αλλοιώνεται η αντιληπτότητα της ομιλίας των παιδιών.

leximathia.gr

Διαταραχές ροής ομιλίας (τραυλισμός – ταχυλαλία κ.α.)

Τα παιδιά που παρουσιάζουν διαταραχές ροής ομιλίας εκδηλώνουν κάποια από τα ακόλουθα συμπτώματα: επαναλήψεις ήχων, συλλαβών αλλά και λέξεων, παύσεις εντός των λέξεων, επιμηκύνσεις ήχων, μπλοκαρίσματα, ταχείς ρυθμούς ομιλίας κ.α. Τα παραπάνω συμπτώματα συνυπάρχουν συχνά με συμπεριφορές όπως πετάρισμα των βλεφάρων, κλείσιμο των ματιών, αποφυγή βλεμματικής επαφής, αλλά και συναισθήματα άγχους, απόρριψης, ντροπής, φόβου κ.α.

Γλωσσική Αναπτυξιακή Διαταραχή (δυσφασία παιδιών) και Γλωσσική Αναπτυξιακή Καθυστέρηση

Τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν δυσκολία τόσο στη κατανόηση, όσο και στην εκφορά του γραπτού και του προφορικού λόγου. Μια τέτοιου είδους διαταραχή ή καθυστέρηση, μπορεί να συνδέεται με αισθητηριακές βλάβες, σύνδρομα, διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης, μειωμένη νοημοσύνη κ.α

Το έργο του λογοπεδικού στην «λεξιμάθεια» είναι:

  • να αξιολογεί τις γλωσσικές ικανότητες του παιδιού σε όλα τα επίπεδα
  • να χτίζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με συγκεκριμένους στόχους, ευέλικτο και προσανατολισμένο στις ανάγκες και στη λογική του παιδιού
  • να κατασκευάζει ειδικό θεραπευτικό υλικό, για το κάθε παιδί
  • να εντάσσει στα εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης τη χρήση Η/Υ
  • να εκπαιδεύει τους γονείς σε τεχνικές που διευκολύνουν την γλωσσική έκφραση και επικοινωνία του παιδιού
  • να ενισχύει την αυτονομία του παιδιού
  • να συνεργάζεται στενά με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που παρακολουθούν το παιδί

leximathia.gr
Εmail Us

Θέλετε να βοηθήσουμε εσάς ή το παιδί σας?

Kαθημερινά απαντάμε σε όλους τους γονείς και τους ενημερώνουμε με ποιούς τρόπους μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους.

Εμπειρία

16

ΧΡΟΝΙΑ υπευθυνότητας

Online Κοινότητα

Έμπνευσή μας η οικογένεια

Γνωρίσαμε

2000

ΠΑΙΔΙΑ. Παίξανε & μάθανε μαζί μας.

Εξειδίκευση

25

ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ. Μία ομάδα γεμάτη ζήλο.