210 8145 670

Δυσκολίες στο γυμνάσιο

«Όταν ένας έφηβος μαθαίνει το πώς μπορεί να μάθει καλύτερα στο σχολείο, αποκτά μια καλύτερη εικόνα για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους».

leximathia.gr

Οι Ειδικοί Παιδαγωγοί, ειδικευμένοι στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι λίγοι, γι' αυτό και η παρέμβαση είναι συνήθως αποσπασματική. Όμως, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι το σκαλοπάτι για την Τριτοβάθμια και η τελική ευκαιρία του εφήβου να συντονίσει τις δεξιότητες αυτές που χρειάζονται για την ολοκλήρωση των σπουδών του και για την οργάνωση της ζωής του. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Τόσο η εκμάθηση των Αρχαίων Ελληνικών, όσο και ο όγκος των θεωρητικών μαθημάτων δυσκολεύουν την πλειοψηφία των μαθητών, πόσο μάλλον τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ακόμα κι αν έχουν ολοκληρώσει στο Δημοτικό ένα πετυχημένο πρόγραμμα αποκατάστασης, συχνά στο Γυμνάσιο συνεχίζουν να υπολείπονται των συμμαθητών τους στην ανάγνωση, στο γραπτό λόγο, στην ορθογραφημένη γραφή, στα μαθηματικά, στην απομνημόνευση και στην οργάνωση της μελέτης τους. Ως εκ τούτου, η παιδαγωγική παρέμβαση στο Γυμνάσιο θεωρείται αναγκαία και πραγματοποιείται μέσω του αναλυτικού προγράμματος.

Εμείς στη «λεξιμάθεια»...

...στοχεύουμε στην παροχή βοήθειας στο μεταγνωστικό επίπεδο λειτουργίας της σκέψης. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση τριών γνωστικών μηχανισμών:

  • της ανακάλυψης: ο έφηβος «ανακαλύπτει» τί χρειάζεται να μάθει αλλά και με ποιον τρόπο, καθώς επίσης και πώς να χρησιμοποιεί τις στρατηγικές μάθησης που ταιριάζουν στο δικό του μαθησιακό προφίλ
  • της μεταβίβασης: ο έφηβος μεταφέρει την κατεκτημένη γνώση μέσα στην τάξη και συμμετέχει ενεργά
  • της σύνδεσης: ο έφηβος εφαρμόζει τις αποκτημένες γνώσεις στην καθημερινή του ζωή
Εmail Us

Θέλετε να βοηθήσουμε εσάς ή το παιδί σας?

Kαθημερινά απαντάμε σε όλους τους γονείς και τους ενημερώνουμε με ποιούς τρόπους μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους.

Εμπειρία

16

ΧΡΟΝΙΑ υπευθυνότητας

Online Κοινότητα

Έμπνευσή μας η οικογένεια

Γνωρίσαμε

2000

ΠΑΙΔΙΑ. Παίξανε & μάθανε μαζί μας.

Εξειδίκευση

25

ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ. Μία ομάδα γεμάτη ζήλο.