210 8145 670

Εργοθεραπεία = Εργο + θεραπεία


leximathia.gr

Γιατί έργο; Ο όρος Έργο, αναφέρεται σε ομάδες δραστηριοτήτων (π.χ. δραστηριότητες καθημερινής ζωής), στις οποίες έχουν δοθεί αξία και νόημα. Έργα είναι ότι κάνουν οι άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων της φροντίδας του εαυτού τους (αυτοφροντίδα), της ψυχαγωγίας και της προσφοράς τους στην δομή της κοινωνίας (παραγωγικότητα) (Canadian Association of Occupational Therapists, 1997).

Γιατί θεραπεία; Γιατί τα άτομα που παρουσιάζουν νοητικές, συναισθηματικές, μαθησιακές και κινητικές διαταραχές μπορούν νε βελτιωθούν.

H Εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα ψυχικής υγείας που ερευνά, αναλύει και εφαρμόζει την ανθρώπινη λειτουργική ενασχόληση, με σκοπό την ανεξαρτητοποίηση και την καλύτερη προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον (Creek, 2008).

Και η Παιδιατρική Εργοθεραπεία; Στοχεύει να βοηθήσει τα παιδιά να επιτύχουν το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλες τις πλευρές της ζωής τους (World Federation of Occupational Therapists, 2004).

Η Εργοθεραπευτική παρέμβαση είναι εξατομικευμένη και διαμορφώνεται κυρίως με βάση τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις δυσκολίες του παιδιού.

Λίγα λόγια για την ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

leximathia.gr

Τι είναι αισθητηριακή ολοκλήρωση; Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μία νευρολογική διεργασία που συμβαίνει σε όλους μας και σε όλη την διάρκεια της ζωής μας. Το κεντρικό νευρικό μας σύστημα λαμβάνει πληροφορίες μέσω των αισθήσεών μας και τις οργανώνει ανάλογα, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος μας.

Οι αισθητηριακές εμπειρίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν έλξη της βαρύτητας, στάση και κίνηση και σωματαισθητικά ερεθίσματα.

Για τους περισσότερους, η αισθητηριακή ολοκλήρωση αναπτύσσεται μέσα από συνηθισμένες δραστηριοτήτων της παιδικής μας ηλικίας και επιτρέπει την αυτόματη και ομαλή επεξεργασία αισθητηριακών πληροφοριών. Σε ορισμένα όμως άτομα διαταράσσεται η αισθητηριακή ολοκλήρωση και αυτό επιφέρει δυσκολίες στη κίνηση, στην επικοινωνία, στη μάθηση, στην προσαρμοστικότητα και συνολικά στην οργάνωση, την κοινωνικοποίηση, την ανεξαρτητοποίηση και το συναίσθημα του ατόμου (Ayres, 2005).

Αξιολογώντας τα παραπάνω, είναι προφανείς οι επιπτώσεις των αισθητηριακών διαταραχών. Πιο συγκεκριμένα:

  • Διάσπαση προσοχής
  • Προβλήματα επικοινωνίας -κοινωνικότητας
  • Μαθησιακές δυσκολίες
  • Κινητικά προβλήματα και αδεξιότητα
  • Δυσκολίες προσαρμογής
  • Συναισθηματικά προβλήματα
  • Ασυνήθιστα υψηλό ή χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας
  • Επιθετικότητα (Ayres, 2005).

Και που στοχεύει; Ο τελικός σκοπός αυτής της θεραπευτικής διαδικασίας είναι να επηρεάσει με τέτοιο τρόπο τα παιδιά στην αντιμετώπιση των δυσκολιών τους, ώστε ή να το λύσουν ή να μειώσει τις συνέπειες τους και επομένως να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Εmail Us

Θέλετε να βοηθήσουμε εσάς ή το παιδί σας?

Kαθημερινά απαντάμε σε όλους τους γονείς και τους ενημερώνουμε με ποιούς τρόπους μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους.

Εμπειρία

16

ΧΡΟΝΙΑ υπευθυνότητας

Online Κοινότητα

Έμπνευσή μας η οικογένεια

Γνωρίσαμε

2000

ΠΑΙΔΙΑ. Παίξανε & μάθανε μαζί μας.

Εξειδίκευση

25

ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ. Μία ομάδα γεμάτη ζήλο.